Logopeda szkolny

GRAFIK PSYCHOLOGA I LOGOPEDY

LekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1psychologLOGO – przedszkolepsychologPsycholog – zajęciapsycholog
2psychologLOGO – przedszkolepsychologLOGO – przedszkolepsycholog
3psychologLOGO – przedszkolebasenLOGO – przedszkolepsycholog
4psychologpsycholog basenpsychologpsycholog
5Zajęcia psycholog  Logo kl. 1 a  Logo  kl. 2  Logo kl. 1 b  Logo kl. 3  
6 Zajęcia psycholog  Logo kl. 1 a  Zajęcia psycholog  Zajęcia psycholog  Logo kl. 3  
7————-Psycholog wsparcie  Psycholog – wsparcieZajęcia psycholog————

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    1.  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
    1. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.