Pracownicy szkoły

To dzięki nim szkoła funkcjonuje i odnosi sukcesy

Administracja i obsługa:

L.p.Nazwisko i Imięstanowisko
 Nauczyciele   
1.Błaszko Halina  Nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy
2.Brzyk Małgorzata  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3.Bylica Marzena  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4.Dobosz Dominika  Pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
5.Dolińska Elżbieta  Dyrektor Szkoły
6.Dyrda MałgorzataNauczyciel języka angielskiego
7.Filip-Całka Elżbieta  Nauczyciel fizyki, wychowawca świetlicy
8.Głowa Aleksandra  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
9.Hrynacz TomaszWicedyrektor Szkoły, nauczyciel języka polskiego
10.Jurewicz JoannaNauczyciel historii, w-f, WDŻ
11.Kozłowska Hanna  Nauczyciel przyrody, biologii, techniki, wychowawca świetlicy
12.Kutny Marcin  Nauczyciel muzyki
13.Lęga Wiesław  Nauczyciel informatyki, historii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
14.Lęga Wioletta  Nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
15.Majcher Anna  Nauczyciel geografii, chemii, wychowawca świetlicy  
16.Maruszewska Małgorzata    Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
17. Matusiewicz AdrianaNauczyciel wychowania przedszkolnego
 18.ks. Mazur MarcinNauczyciel religii    
19.Migas Anna  Psycholog szkolny, logopeda
 20.Ornat Danuta    Nauczyciel języka polskiego
21.Paczkowska Paulina    Nauczyciel wychowania przedszkolnego
22.Piątek Danuta  Nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy
23.Pieczątkiewicz Piotr  Nauczyciel religii, wychowawca świetlicy
24.Romańczuk Jolanta  Bibliotekarz, Nauczyciel języka polskiego
25.Staniszewska Anna  Nauczyciel w-f
26.Szubert Anna  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
27.Zerka Edyta  Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy

Administracja i obsługa:

 Administracja i obsługaStanowisko
1.Derkacz Michał  woźny
2.Duda Halina  sprzątaczka
3.Janiszewska Gabriela  sekretarz szkoły
4.Kobiałka Katarzyna  pomoc kuchenna
5.Koprowska Danuta  intendent
6.Kucia Ewa  sprzątaczka
7.Różańska Małgorzata  sprzątaczka
8.Sałapatek Małgorzata  Szef kuchni
9.Tracz Barbara  sprzątaczka
10.Wawrzyniak Aneta  sprzątaczka