Realizacja projektów

„Laboratoria Przyszłości”, czyli nowa Pracownia Techniki w naszej szkole! 

Przypominamy, że  nasza  szkoła w zeszłym roku szkolnym przystąpiła  do programu „Laboratoria przyszłości”. Jest to największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

Projektjest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Edukacja”, Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” Poddziałanie  10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”.

 Cel projektu: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych w gminie Świdnica w terminie do 30.07.2021 r. poprzez realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych dla uczniów z SPE oraz szkolenia nauczycieli.

Pracownie szkół w ramach projektu zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć.

Tajemnice nauki…Kolejny raz…

W dniu 15 października uczniowie z klasy 4a,4b i 5a pod opieką A. Migas oraz P. Pieczątkiewicza odwiedzili Park Nauki i Techniki – ExploraPark w Wałbrzychu.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Świdnica”.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach matematycznych, które pomogą zrozumieć otaczającą rzeczywistość; rozwijali umiejętność logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków.  Wszyscy doskonale się bawili, jednocześnie zgłębiając tajniki wiedzy.

Tajemnice nauki

W dniu 12 października uczniowie z klasy 8a, 8b oraz 7b pod opieką J. Romańczuk, V. Lęgi oraz A. Migas odwiedzili Park Nauki i Techniki – ExploraPark w Wałbrzychu.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Świdnica”.

Wzięli udział w oryginalnych zajęciach matematycznych: poznawali prawa królowej nauk oraz fizyki i chemii metodą doświadczalną. Odkrywali związki pomiędzy pojęciami matematycznymi a a obszarami naszej rzeczywistości; rozwijali umiejętność logicznego myślenia , analizowania i wyciągania wniosków.  Wszyscy doskonale się bawili, jednocześnie zgłębiając tajniki wiedzy. Na koniec wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali słodki poczęstunek.

Świat nauki

Poznajemy fascynujący świat nauki – wycieczka do Explora Parku klas młodszych w ramach projektu: „Rowój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

11 października 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej z klas IIa, IIIa i IIIb, którzy brali udział w projekcie: „Rowój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” wyjechali na wycieczkę do Explora Parku w Wałbrzychu. To  miejsce magiczne, gdzie zabawki, klocki  i różnorodne pomoce naukowepomagają dzieciom zrozumieć otaczający świat. Najbardziej podobało się uczniom to, że każdy sam mógł przeprowadzać rożnego rodzaju eksperymenty. Dzieci poznały m.in. : zasady działania liczydła chińskiego, anten  dźwiękowych czy lejka grawitacyjnego. Zobaczyły : złudzenia optyczne – błądząc w labiryncie luster,  mozaiki bliźniacze, symetrię logiczną, i wiele, wiele innych. Układały z klocków lego, z różnorodnych figur – bryły, tworzyły kompozycje                     i rozwiązywały zagadki logiczne. Tutaj żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi. Multimedia, modele i interaktywne zabawki sprawiły, że wizyta w Explora Parku był super przygodą. Był też czas na wspólny posiłek i regenerację sił przed dalszą nauką – w tak interesującym miejscu.

Z chemią na ty…

W dniu 30.09.2021r. uczniowie klas 6, 7a, 7b, 8a i 8b wzięli udział w zajęciach stacjonarnych zorganizowanych przez zespół „Chemical World” z Krakowa. Zajęcia był częścią realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. Warsztaty w formie praktycznej były doskonała okazją do sprawdzenia i pogłębienia wiedzy zdobytej na lekcjach chemii. Pokazy czy możliwość samodzielnego eksperymentowania dostarczyło dużo radości.

Zwiedzamy wszechświat

W dniu 04.10.2021r. uczniowie klas 2, 3a i 3b wzięli udział w zajęciach stacjonarnych w mobilnym Planetarium. Zajęcia był częścią realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.  Uczniowie poprzez udział w zajęciach  w przystępny oraz interesujący sposób zapoznali się ze zjawiskami astronomicznymi i geograficznymi zachodzącymi na niebie oraz przenieśli  się w niezwykłą podróż do świata astronomii.

Zajęcia terenowe w Lubachowie

W dniach 9-10.09.2021r. uczniowie klas 5a i 7b wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Lubachowie. Wyjazd był częścią  realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.  Zajęcia miały charakter zajęć przyrodniczych  poprzez obserwację czy rozpoznawanie rodzin, gatunków roślin i zwierząt. Doskonali wykorzystywanie mikroskopów terenowych. W trakcie zajęć odwiedzili, nad Jeziorem Bystrzyckim, akwarium z gatunkami ryb występującymi w tym jeziorze. Poznali tajemnicę Śląskiej Doliny uczestnicząc w edukacyjnej grze terenowej (Quest). Wyjazd był, również okazją do wspólnego spędzania czasu, integracji przy ognisku czy wspólnych zabawach.

Zajęcia terenowe w Wojsławicach

W dniu 13.09.2021r. uczniowie klas 7b, 8a i 8b wzięli udział w zajęciach edukacyjno-terenowych w Wojsławicach Wyjazd był częścią  realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. Zajęcia miały charakter otwarty, dzięki czemu uczniowie mogli samodzielnie prowadzić obserwację gatunków roślin. Zajęcia pozwoliły na utrwalenie wiedzy w zakresie przyrody i biologii. Uczniowie uczestnicząc w grze terenowej zapoznali się z rodzajami fauny i flory swojej części małej ojczyzny. Wspaniałym podsumowaniem zmagań terenowych był wspólny posiłek, który był okazja do integracji grupy.

Zajęcia terenowe w Wojsławicach

W dniu 14.09.2021r. uczniowie klas 4a, 4b, 5b i 6 wzięli udział w zajęciach edukacyjno-terenowych w Wojsławicach Wyjazd był częścią  realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.. Zajęcia pozwoliły na utrwalenie wiedzy w zakresie przyrody i biologii. Uczniowie uczestnicząc w grze terenowej szlakiem prehistorycznych gadów – dinozaurów mogły zdobyć wiedzę o otaczającym ich świecie roślin. Wspaniałym podsumowaniem zmagań terenowych był wspólny posiłek, który był okazja do integracji grupy.

Zakończenie projektu

Projekt edukacyjny „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Świdnica” realizowany w naszej szkole objął 27 nauczycieli, którzy poprzez udział w szkoleniach z zakresu TIK, psychologii czy rozwoju kompetencji cyfrowych u uczniów podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje do skutecznego nauczania poszczególnych przedmiotów. Szkolenia kadry pedagogicznej podniesie ponadto jakość kształcenia w szkole.

W zajęciach projektowych uczestniczyło blisko 200 uczniów naszej szkoły. Mieli możliwość rozwijania kompetencji na zajęciach rozwijających z j. angielskiego, niemieckiego czy matematyki. W ramach zajęć informatycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w tym cyberbezpieczeństwo poznawali świat cyfrowy. Uczniowie wymagający wsparcia uczestniczyli w zajęciach wyrównujących zakres wiedzy z matematyki, j. angielskiego. W zajęciach metodą eksperymentu z matematyki, fizyki, chemii, przyrody, geografii i biologii wykorzystywali wiedzę w praktyce.

Uczniowie wymagający wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej brali udział w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Udział pozwolił na niwelowanie braków pedagogicznych i społeczno-psychologicznych.

Projekt realizowany był dzięki współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli prowadzących zajęcia i szkolnego koordynatora.