Samorząd szkolny

W naszej szkole funkcjonują równolegle dwa samorządy uczniowskie: mały-obejmujący klasy 1-3 oraz duży- w klasach 4-8.

Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący MSU:

zastępca przewodniczącego MSU:

Klasa1a

Klasa 1b

Klasa 2a

klasa 3a

Klasa 3b

Opiekun -nauczyciel Adriana Matusiewicz

Przedstawiciele Dużego Samorządu Uczniowskiego

przewodniczący DSU-

zastępca przewodniczącego DSU-

Skarbnik DSU-

Protokolant-

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6a

Klasa 7a

Klasa 7b

Klasa 8a

Klasa 8b

Opiekun DSU- nauczyciel:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego