Skamieniała salamandra

Zwycięzcy w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE  „ SKAMIENIAŁA SALAMANDRA”

Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu ogłosił wyniki   wojewódzkiego konkursu pt. „Skamieniała salamandra”.

Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach wiekowych: junior – do 18 lat oraz senior – powyżej 18 roku życia.

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia.

W kategorii Junior przyznano:

I. miejsce – Paweł Łabuda, SP w Lutomii Dolnej

III. miejsce – Andrzej Mitranka, SP w Lutomii Dolnej

Wyróżnienia:

Klaudia Kutyba, SP w Lutomii Dolnej

Katarzyna Cietrzewska, SP w Lutomii Dolnej

    Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na wskazany przez zwycięzców konkursu adres.

GRATULUJEMY !!!!!!