Szkolenie wolontariuszy w naszej szkole „Dlaczego warto być wolontariuszem”

Dnia 20 IX 2022 r. odbyło się gruntowne szkolenie dla chętnych wolontariuszy z klasy VIII, VII i VI, dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych. Zainteresowanie było ogromne, uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę, która pozwoli im świadomie podjąć decyzje oraz odpowiedzieć na podstawowe pytania: kim jest wolontariusz, jak być dobrym wolontariuszem. Szkolenie zakończyło się warsztatami, na których uczniowie sami określili cechy wolontariusza. Zdobyte informacje, a z czasem doświadczenie w wolontariacie szkolnym z pewnością podniesie kompetencje wolontariuszy zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Szkolenie przeprowadziła p. Edyta Zerka – opiekun szkolnego wolontariatu.