Wojsławice 1

Zajęcia terenowe w Wojsławicach

W dniu 13.09.2021r. uczniowie klas 7b, 8a i 8b wzięli udział w zajęciach edukacyjno-terenowych w Wojsławicach Wyjazd był częścią  realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. Zajęcia miały charakter otwarty, dzięki czemu uczniowie mogli samodzielnie prowadzić obserwację gatunków roślin. Zajęcia pozwoliły na utrwalenie wiedzy w zakresie przyrody i biologii. Uczniowie uczestnicząc w grze terenowej zapoznali się z rodzajami fauny i flory swojej części małej ojczyzny. Wspaniałym podsumowaniem zmagań terenowych był wspólny posiłek, który był okazja do integracji grupy.